اخبار


 • دومین جلسه اعضای هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان نظام پزشکی تشکیل شد

  دومین جلسه اعضای هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان نظام پزشکی (Journal of Iranian Medical Council) در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۶ با حضور اساتید برجسته کشور که تعدادی از آنان جزو ۱% ESI جهانی هستند، برای تدوین برنامه ها اجرایی و تسریع امور انتشار اولین شماره مجله در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
  مشاهده خبر
 • هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

  هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11/8/1396 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد شورای پژوهش ارائه نمودند.
  مشاهده خبر
 • سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

  سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9/6/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد دبیرخانه شورا و طرح ایجاد حوزه های پژوهشی ارائه نمودند. وی با اشاره به این موضوع که پس از تشکیل شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور و تصویب برنامه چشم انداز 5 ساله آن لازم است تا برای تسهیل امور و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شعب سازمان در شهرستانها و تواناییهای موجود در بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، حوزه های پژوهشی مناطق سازمان ایجاد شود تا بعنوان بازوهای اجرایی شورای پژوهش به آن بپیوندند. دلایل ایجاد حوزه های پژوهشی سازمان را بشرح ذیل اعلام داشتند:
  مشاهده خبر
 • اتاق فکر سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

  جلسه دبیرخانه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با شرکتهای دارویی حکیم، الحاوی، سها و دینه در تاریخ 5/7/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی به مقدمه ای درخصوص ضرورت تشکیل شورای پژوهش پرداختند.
  مشاهده خبر
 • دومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

  دومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/05/1395 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر برنامه چشم انداز 5 ساله شورای پژوهش سازمان، توسط این شورا مورد تصویب قرار گرفت.
  مشاهده خبر
 • شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

  اولین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 8/4/1395در سالن کنفرانس شورایعالی سازمان نظام پزشکی تشکیل گردید. این شورا با عنایت به ماده دوم و سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور و عطف به سیاستهای کلان سازمان مندرج در چاپ دوم کتابچه قوانین نظام پزشکی که به تشریح وظایف مصوب سازمان بر اساس بند الف ماده هفت از قانون تشکیل سازمان پرداخته و بر فعالیتهای علمی با ماهیت آموزشی و پژوهشی تاکید مینماید، تشکیل شده تا در همان راستا تامین کننده اهداف پژوهشی سازمان باشد.
  مشاهده خبر