سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9/6/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد دبیرخانه شورا و طرح ایجاد حوزه های پژوهشی ارائه نمودند. وی با اشاره به این موضوع که پس از تشکیل شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور و تصویب برنامه چشم انداز 5 ساله آن لازم است تا برای تسهیل امور و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شعب سازمان در شهرستانها و تواناییهای موجود در بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، حوزه های پژوهشی مناطق سازمان ایجاد شود تا بعنوان بازوهای اجرایی شورای پژوهش به آن بپیوندند. دلایل ایجاد حوزه های پژوهشی سازمان را بشرح ذیل اعلام داشتند:

سومین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9/6/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد دبیرخانه شورا و طرح ایجاد حوزه های پژوهشی ارائه نمودند. وی با اشاره به این موضوع که پس از تشکیل شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور و تصویب برنامه چشم انداز 5 ساله آن لازم است تا برای تسهیل امور و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شعب سازمان در شهرستانها و تواناییهای موجود در بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، حوزه های پژوهشی مناطق سازمان ایجاد شود تا بعنوان بازوهای اجرایی شورای پژوهش به آن بپیوندند. دلایل ایجاد حوزه های پژوهشی سازمان  را بشرح ذیل اعلام داشتند:

  1. استفاده از ظرفیتهای تمامی شعب و پوشش کشوری برای اهداف شورای پژوهش

  2. تشویق تمامی شاغلان حِرَف تحت پوشش سازمان به مشارکت در امر پژوهش در هر دو بخش خصوصی و دولتی و جذب حداکثری پژوهشگران و بخصوص فارغ التحصیلان جوان رشته های پزشکی در سراسر کشور

  3. تمرکز بر پژوهشهای مرتبط با شرح وظایف سازمان بر اساس نیازهای منظقه ایی که به تشخیص هر حوزه میتواند شناسایی، تدوین و اعلام شده و در شورای پژوهش به تصویب نهایی برسد.

  4. استفاده از توانمندیهای بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر موسسات پژوهشی در سراسر کشور از طریق اتصال آنان به حوزه های پژوهشی سازمان

  5. پرهیز از بوروکراسی و تجمع حجم بالای روندهای های اداری و حتی علمی در شورای پژوهش سازمان که در حقیقت میبایست بر نقش سیاستگذاری خود متمرکز باشد و احاله بخشی از فعالیتها به حوزوات پژوهشی

گفتنی است گسترش ساختار شورا، ورود شورا به مرحله اجرا و به دنبال آن تبیین اولویت های پژوهشی سازمان و جزئیات آن برای یکسال آینده که از جمله آن فراخوان پژوهشی است از جمله مصوبات این جلسه شورا بوده است.

در همین جلسه تمامی اعضای حاضر از جمله آقایان دکتر آخوندزاده، دکتر محسنی، دکتر شیرزاد، دکتر مهرعلیان و همچنین خانم دکتر نجومی مطالب ارزنده ایی در تکمیل سیاستهای شورا و تدوین راهکارهای اجرایی آینده شورا ادا نمودند که با سخنان و تائیدات ریاست محترم شورا، جنای آقای دکتر زالی خاتمه یافت.

بدیهی است بزودی شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی با تدوین اولویتهای پژوهشی، اعلام فراخوان پژوهشی، تامین اعتبارات پیش بینی شده و تشکیل حوزه های پژوهشی سازمان در سراسر کشور وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای سه ماه اخیر خود خواهد شد فلذا جا دارد تا دبیرخانه شورا از همکاریهای بی دریغ اعضای پژوهشگر و سیاستگذاران شورا و همچنین از حمایتهای موثر و کارگشای رئیس کل محترم سازمان، جناب آقای دکتر زالی تقدیر گردد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۷