شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

اولین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 8/4/1395در سالن کنفرانس شورایعالی سازمان نظام پزشکی تشکیل گردید. این شورا با عنایت به ماده دوم و سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور و عطف به سیاستهای کلان سازمان مندرج در چاپ دوم کتابچه قوانین نظام پزشکی که به تشریح وظایف مصوب سازمان بر اساس بند الف ماده هفت از قانون تشکیل سازمان پرداخته و بر فعالیتهای علمی با ماهیت آموزشی و پژوهشی تاکید مینماید، تشکیل شده تا در همان راستا تامین کننده اهداف پژوهشی سازمان باشد.
در این راستا اهداف شورای پژوهشی به این شرح است:
    -  مشارکت در ایجاد اصلاحات بنیادین در ساختار سلامت کشور با تکیه بر تدوین پژوهشهای مرتبط و ارائه نتایج کاربردی آن به سیاستگذاران سازمان و همچنین نهادهای دیگر تصمیم ساز در کشور.
    -  ارتقای فرهنگ پژوهش در بین جامعه تحت پوشش بنحوی که به افزایش بینش و نگرش جامعه در حوزه سلامت مساعدت نماید.
    -  بکارگیری و هم افزایی و افزایش ظرفیتهای پژوهشی درون و برون سازمانی بطریق پایه گزاری سیستم پویا و فراگیر تحقیقات با رویکرد کاربردی و با اولویت پژوهشهای صنفی و مدیریتی.
    -  تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی با محوریت اخذ نظرات و سطح رضایتمندی گروههای تامین کننده و دریافت کننده خدمات پزشکی در سطح کشور.
    -  تلاش در ارتقای توانائیهای پژوهشی انجمنهای صنفی و علمی مرتبط با فعالیتهای سازمان بلحاظ کمی و کیفی.
   -  تلاش در جهت گسترش همکاریهای پژوهشی با نهادها و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور.
    -  تلاش در جهت شناسائی و معرفی شایستگیها، ظرفیتها و دستاوردهای پژوهشی جامعه پزشکی ایران و مساعدت به ارتقا و توانمندسازی آن.
    -  ایجاد اشتغالات پژوهشی بخصوص برای جامعه جوان و محقق در علوم پزشکی بهر نحو ممکن.
    -  بهره گیری از ظرفیتهای پژوهشی بخش خصوصی جامعه پزشکی کشور بخصوص در حیطه شناسایی اطلاعات متناسبپزشکی و بکارگیری مناسب آنها در امور پژوهشی.
    - ایجاد یک مرکز آزاد تخصصی ممیزی برای ارتقای کیفی و علمی تولیدات پژوهشی کشور با مشارکت و مساعدت در امر تهیه طرحهای علمی، ارزیابی و بازنگری علمی، نگارش زبان تخصصی، چاپ در مجلات معتبر داخلی و خارجی و انتشار مناسب تولیدات پژوهشی برای کاربرد علمی، فنی و طبی.
   -  ایجاد سازوکار جذب منابع مالی جهت تامین هزینه های پژوهشی از طریق ارتباط مستمر و موثر با جامعه پزشکی علاقمند و همچنین از طریق جلب نظر مشاغل و صنایع مرتبط در این گروه با محوریتِ کاستن از وابستگیهای مالی درون سازمانی در امر تامین هزینه های پژوهشی.
    -  تامین کمک هزینه های تحقیقاتی کوچک (بورس اختصاصی سازمان) با استفاده از کلیه امکانات و منابع ممکن درون و برون سازمانی بجهت تشویق و مساعدت طرحهای تحقیقاتی برتر و بالاخص یاری به محققین جوان. مرکز خیریه پژوهشی سازمان میتواند در ذیل این هدف تشکیل و از کلیه همیاریهای مالی ممکن برون سازمانی و با تشویق موقوفات به گسترش امر پژوهش در جامعه پزشکی یاری رساند.
برای رسیدن به این اهداف و انجام هرچه بهتر وظایف، شورای پژوهش از بین برترین چهره های علمی کشور که امکان حضور مستمر در جلسات و برعهده گرفتن اجرای مصوبات و تهیه برنامه پژوهشی را داشته باشند تشکیل شده است. آقایان دکتر علیرضا زالی (رییس شورا)،   دکتر حسن رودگری  (دبیر شورا)،  دکتر محمدحسین بدخش،دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر محمدعلی محسنی بندپی،  دکتر محمود شیرزاد،  دکتر امیررضا رکن، دکتر مهرعلیان، دکتر فرید زایری،  دکتر محمد دائمی  و خانم ها ،  دکتر مرضیه مولوی نجومی و  گوهر محمدی  اعضاء تشکیل دهنده این شورا می  باشند.
اهم مواردی که در اولین جلسه شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت عبارتند از:
تهیه و تدوین چشم انداز بلند مدت شورای پژوهش با محوریت عناوین  شامل: مدل سازی برای جذب فارغ التحصیلان جوان در عرصه پژوهش ، آزمون جامع  پزشکی  پویا و مستمر شاغلین حرف پزشکی، معادل سازی بازآموزی ( دادن امتیاز بازآموزی به مقالات و پژوهش های بخش خصوصی  بشرط پذیرش ارزش مقاله در شورای پژوهشی) ، ایجاد بنیاد پژوهشی سازمان با مشارکت انجمن های علمی تخصصی ، اجرای کارگاه های استفاده از ظرفیت های دیجیتال در حوزه پزشکی، انجام سیستم رصد جهت  شناسایی پژوهش های  پراکنده و نیمه تمام که می تواند کاربردی شود   و ...
این شورا امیدورا است در راستای اهداف خود با بهره وری از حمایت پژوهشگران و علاقمندان عرصه تحقیقات پزشکی به ارتقاء سطح علمی جامعه پزشکی کشور مساعدت نمایند.                                        
۱۳۹۵/۰۶/۱۴