چشم‌انداز

برنامه چشم‌انداز 5 ساله شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی

اولین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (سازمان) بر اساس آئین نامه ابلاغی رئیس کل محترم سازمان در تاریخ 08/04/1395 تشکیل و طبق مصوبات همین جلسه مقرر گردید تا برنامه چشم انداز بلند مدت سازمان توسط شورا تهیه و پس از بحث و تبادل نظر در صورت تصویب به اجرا درآید، فلذا دبیرخانه شورای پژوهش اقدام به تهیه پیش نویس حاضر در 2 فصل و مجموعا 22 بند نموده که در طی آن ضمن تدوین اهداف مصوب و ذاتی سازمان در امر پژوهش قصد دارد با ارائه برنامه زمانبندی نسبت به حصول نتیجه هدف گذاری لازم را انجام داده و به جزئیات بیشتری در خصوص اهداف بپردازد.

نیل به اهداف زیر این امکان را به سازمان میدهد تا چهره ایی پژوهشی از خود به اجرا گذارد:

 

 1. 1. فراهم کردن زیر ساختارهای لازم به منظور تبدیل سازمان به یک موسسه پژوهش محور به نحوی که کلیه سیاستگذاریهای کلان سازمان بر مبنای نتایج حاصله از پژوهشهای راهبردی آن باشد.
 2. 2. تقویت ساختار شورای پژوهش و نهادینه کردن این تشکیلات در چارت سازمان نظام پزشکی کشور در قدم نخست و سپس ایجاد تشکیلات رابط و یا فرد رابط در مناطق تعیین شده پژوهشی دارای ظرفیت تحقیقاتی و یا سایر ارگانها و نهادهای صاحب ساختار پژوهش.
 3. 3. تبدیل سازمان به یک موسسه حامی پژوهش (Granting Body) و نهایتا ایجاد یک ساز وکار پایدار جهت تامین منابع مالی و انسانی و علمی که مستقل از منابع جاری سازمان باشد و از جمله آن میتواند تاسیس یک بنیاد خیریه پژوهشی بنام بوعلی سینا باشد.
 4. 4. شناسایی و ارزیابی دائمی مشکلات، معضلات و آسیبهای درون سازمانی از طریق تحقیقات کوتاه و بلند مدت مستمر همراه با استخراج راهکارهای لازم برای گنجاندن در سیاستهای سازمان که مبتنی بر نتایج پژوهشهای علمی مربوط باشد.
 5. 5. شناسایی مشکلات، چالش ها و آسیبهای شایع و یا جدی موجود در بین شاغلان حِرَف پزشکی تحت پوشش سازمان و حِرَف مرتبط با اصل سلامت فردی و اجتماعی از طریق پژوهشهای میدانی.
 6. 6. ایجاد سازوکار موثر و مستمر و دائمی در جهت جلب همکاریهای بخش خصوص در امر پژوهشهای علمی و گسترش تحقیقات مرتبط با مسائل صنوف حرفه ائی تحت پوشش سازمان از طریق تشویق بخش خصوصی به مشارکت فعال در این زمینه
 7. 7. ایجاد تحرک تحقیقاتی و بنا نهادن سازوکارهای موثر در همین راستا با رویکرد کاربردی کردن تحقیقات بر مبنای نیاز روز جامعه طبی کشور در عرصه علوم پزشکی که از طریق حمایت علمی و مالی سازمان از پژوهشگران برتر کشور و بخصوص محققین جوان و دانشجویان علوم پزشکی تامین میگردد.
 8. 8. ایجاد ارتباط مستمر و پویا همراه با مشارکت موثر با معاونتهای پژوهشی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و موسسات پژوهشی داخلکشور برای انجام طرحهای مشترک برای مشارکت و حمایت از پژوهشهای کاربردی و منطبق بر نیازهای روز جامعه پزشکی و همچنین ایجاد ارتباط دوجانبه علمی پژوهشی با دانشگاهها و مراکز معتبر علمی خارج از کشور بر اساس نیاز علمی جامعه پزشکی ایران
 9. 9. ساماندهی به وضعیت مجله علمی سازمان و ارتقای سطح فعلی آن با نظارت مستقیم شورای پژوهش سازمان و همچنین تاسیس و راه اندازی مجله علمی انگلیسی زبان سازمان
 10. 10. ایجاد مرکز راهنمایی و راهبردی سازمان برای هدایت و مساعدت به پژوهشگران کشور در راستای نیازهای علمی از جمله شناسایی و تعریف موضوع مقالات، متدولوژی، تنظیم بحث، پیشگیری از کپی برداری غیر مجاز Plagiarism ، ارتقای زبان مقالات و غیره
 11. 11. تهیه برنامه های مدون برای دوره های آموزش پژوهش از جمله MPH با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با محتوا و محوریت پژوهشی
 12. 12. ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران برتر برای نیازهای پژوهشی سازمان از بین بهترین پژوهشگران ایرانی داخل و خارج کشور (بخصوص محققین جوان و صاحب سابقه) و همچنین پژوهشگران برتر خارجی سایر مراکزخارجی و بین المللی