تاریخچه

تاریخچه اداره پژوهش سازمان نظام پزشکی

پژوهش پیش از این در سازمان نظام پزشکی بدون داشتن ساختار مشخص و به صورت پراکنده فعالیت‌هایی داشته است.

 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین نهاد صنفی و علمی کشور در عرصه طب و با سابقه‌ایی طولانی از فعالیت‌های موثر در این عرصه بطور جدی نیاز به سازوکاری منسجم و علمی و پویا برای شناسایی نیازهای اجرایی، تقنینی، علمی و صنفی خود می‌داشت که همیشه مغفول مانده بود. بنابراین به تشخیص و با حمایت رئیس کل محترم وقت سازمان، جناب آقای دکتر زالی و با دعوت از مدیر پژوهش وقت، جناب آقای دکتر رودگری برنامه مطالعاتی و عملیاتی ایجاد و ارتقای نهاد پژوهش در داخل سازمان از اوایل سال 1395 کلید خورد و هدف از آن این بود که سازمان به لحاظ اشراف بر مسایل مبتلا به خود در مورد شرح وظایف و همچنین برای شناسایی نیازهای علمی روز جامعه تحت پوشش از حالت انفعالی خارج شده و راسا به تولید اطلاعات و جمع‌آوری منابع قابل استناد بپردازد و از این طریق علاوه بر حصول توانایی در امر سیاستگذاری‌های دقیق‌تر، بتواند بر مبنای مستندات قابل اعتماد محورهای فعالیت خود را تبیین نموده و بصورت مستمر و پویا ارتقا دهد.